Bedrijf verkopen? Pas dan ook de WHIN-methode toe.

Onderaan dit artikel vindt u een link naar onze PE opleiding waar de WHIN methode wordt uitgelegd en toegepast.

DE waarde van een bedrijf bestaat niet.

Waarom?

Omdat iedere waarde-vaststelling subjectieve elementen bevat. Professionele waarderingsspecialisten (Register Valuators) waarderen de onderneming langs twee maatstaven:

  1. De toekomstige geldstromen en de tijdswaarde van geld (de discounted cash flow methode (DCF methode)
  2. Het risicoprofiel van de onderneming en de daarmee samenhangende rendementseis.  

Andere methoden die ook met regelmaat worden toegepast zijn de intrinsieke waarde methode (het totaal van de activa minus de schulden.

De boekwaarde van het eigen vermogen geldt daarbij als uitgangspunt, vervolgens worden de stille reserves en belastinglatenties hierop gecorrigeerd) en de rentabliteitswaarde (bij waardering volgens de rentabiliteitswaarde wordt al wat meer naar de toekomst gekeken).

De berekening verloopt in twee etappes:  eerst wordt de reguliere winst op basis van gemiddelde, genormaliseerde winsten uit het verleden en verwachtingen voor de toekomst bepaald. Daarna wordt deze winst gedeeld door het vereiste rendement op het eigen vermogen) 

Wat opvalt bij alle genoemde methoden is dat de focus geheel ligt op de onderneming. Dat is niet onlogisch hoor ik u denken.

En dat is uiteraard ook zo. Toch kan het in het gehele proces rond (en vooraf) de verkoop van veel toegevoegde waarde zijn om de WHIN methode toe te voegen. 

De WHIN methode geeft namelijk antwoord op de meest relevante vraag die iedere ondernemer zichzelf stelt voorafgaand aan de overdracht van zijn onderneming.

Kan ik wel doorleven op het door mij gewenste niveau?

Toch wordt deze methode nog relatief weinig toegepast.  Aandacht voor de impact op de (toekomstige) privé financiën is vaak nog een ondergeschoven kindje. Vreemd eigenlijk als we ons realiseren dat de fase na de overdracht met veel onzekerheden omgeven wordt.

Vragen die menig ondernemer zichzelf stelt zijn:

Wat ga ik doen met mijn extra tijd?

Welke kansen wil ik nog benutten?

Welke hobby’s wil ik (alsnog) gaan oppakken?

Maar ook:

Wat kan ik mij financieel eigenlijk veroorloven?

Wat kan ik mijn kinderen schenken?

Kan ik die woning in het buitenland alsnog kopen?

Hoeveel rendement moet ik maken op de opbrengst van mijn onderneming om ‘levenslang’ te kunnen blijven genieten van een gewenste levensstijl?

Juist door dit inzicht te genereren middels de WHIN methode kan de onzekerheid sterk gereduceerd worden.

Toepassen van de WHIN methode geschiedt idealiter niet ná het verkoopproces maar juist voorafgaand daaraan.

Waarom?

Omdat de uitkomst van de WHIN methode ook sterk de (vraag)prijs van de onderneming kan beïnvloeden en daarmee de potentiële verkoopbaarheid. Wellicht dat de DCF (of andere) methode een prijs bepaalt die (veel) hoger ligt dan de WHIN methode als benodigd bedrag uitwijst. Dat is dan een geruststelling en biedt ruimte voor eventuele benodigde neerwaartse aanpassing om een geschikte koper te vinden.

Andersom kan uiteraard ook. In dat geval dient er extra scherp onderhandelt te worden of wellicht zelfs gewacht te worden met daadwerkelijke verkoop.

Kortom, door consequent de WHIN methode toe te voegen aan een gehanteerde bedrijfswaarderingsmethode, ontstaat een nog meer uitgebalanceerd beeld van de (benodigde) waarde en de verkoopmogelijkheden.

Waar de WHIN methode voor staat? Deze methode staat voor ‘Wat Heb Ik Nodig’ (om de periode na verkoop ‘levenslang’ tegen een acceptabel rendement het leven te kunnen leiden dat gewenst is).

De WHIN methode is feitelijk niets anders dan een geavanceerde integrale financiële planning waarin de mogelijke (of benodigde) opbrengst van de onderneming is meegewogen. Dus naast zaken als pensioen, lijfrentevoorzieningen, eigen woning, overig onroerend goed, hypotheken, beleggingen, kapitaalverzekeringen, stamrechtvoorzieningen et cetera.

Toevoegen van de WHIN methode verdiept uw relatie met uw klant en wordt zeer gewaardeerd, zo weet ik uit eigen ervaring. Onzekerheid reduceren door middel van inzicht en overzicht vindt ieder mens namelijk fijn. Tijd dus om de WHIN methode voorafgaand aan iedere bedrijfsverkoop in te zetten.

Niet alleen om zaken (fiscaal) te optimaliseren maar ook al is het maar ter bevestiging dat het allemaal wel goed zit met die gewenste toekomstige levensstijl.

Wilt u ook weten hoe u de WHIN methode effectief en commercieel toepast in uw eigen organisatie?

Bekijk dan hier ons PENTA PROGRAMMA.

Scroll naar boven